Formlarımız

Doktora Tez Değerlendirme Raporu

Akademik Personel İzin Formu

Danışman Atama Formu

Tez Konusu Önerme Formu

Dönem Projesi Konusu Önerme Formu

Tez Konusu Degiştirme Formu (Jüri Tarafından)

Tez Konusu Değiştirme Formu (Danışman Tarafından)

Danışman Değişikligi İstem Formu

Doktora Yeterlik Sınavı Başvuru Formu

Doktora Yeterlik Sınavı Değerlendirme Formu

Doktora Tez İzleme Komitesi Atama Formu

Doktora Tez Önerisi Değerlendirme Formu

Doktora Tez İzleme Komitesi Değerlendirme Formu

Tez Sınav Jürisi Atama Formu

Tez Savunma Sınavı Tutanak Formu

Doktora Tez Değerlendirme Kişisel Raporu

Ders Saydırma ve Kredi Transfer Formu

Dönem Projesi Değerlendirme Formu

İngilizce Ögrenci Belgesi

Özel Öğrenci Başvuru ve Ders Kayıt Formu

Lisansüstü Eğitim Mezuniyeti İçin Gerekli Belgeler Formu

Özel Öğrenci Not Bildirim Formu

Af Basvuru Formu

Kayit Sildirme Formu

Bilimsel Hazırlık Programı Ders Kayıt Formu

Kontenjanlar, Kriterler, Açılacak Dersler

Tez Teslim Formu

Yeni Açılan Ders Değerlendirme Formu

Yeni DersTeklif Formu

Tez Biçimsel Değerlendirme Formu

Yuksek Lisans Tezi Kabul ve Onay Sayfası

Doktora Tezi Kabul ve Onay Sayfası

Tez Savunma İlani Bilgi Formu

Genel Dilekçe - Kalıp Form

Mezun Olan Öğrenci İlşik Kesme Belgesi.

Yüksek Lisans ve Doktora Tezi Uzatma Ek Talep Formu

Tez Başlığı Değistirme Formu

Kayıt Dondurma

Doktora Yeterlilik Sınav Jürisi Atama Teklifi

Ders Müfredat Çizelgesi

Yüksek Lisans / Doktora Eğitimi Giriş Sınavı Değerlendirme Formu ve Tutanağı.

Yatay Geçiş Başvuru Formu