Formlar


Doktora Tez Değerlendirme Raporu


Akademik Personel İzin Formu


Danışman Atama Formu


Tez Konusu Önerme Formu


Dönem Projesi Konusu Önerme Formu


Tez Konusu Degiştirme Formu (Jüri Tarafından)


Tez Konusu Değiştirme Formu (Danışman Tarafından)


Danışman Değişikligi İstem Formu


Doktora Yeterlik Sınavı Başvuru Formu


Doktora Yeterlik Sınavı Değerlendirme Formu


Doktora Tez İzleme Komitesi Atama Formu


Doktora Tez Önerisi Değerlendirme Formu


Doktora Tez İzleme Komitesi Değerlendirme Formu


Tez Sınav Jürisi Atama Formu


Tez Savunma Sınavı Tutanak Formu


Doktora Tez Değerlendirme Kişisel Raporu


Ders Saydırma ve Kredi Transfer Formu


Dönem Projesi Değerlendirme Formu


İngilizce Ögrenci Belgesi


Özel Öğrenci Başvuru ve Ders Kayıt Formu


Lisansüstü Eğitim Mezuniyeti İçin Gerekli Belgeler Formu


Özel Öğrenci Not Bildirim Formu


Af Basvuru Formu


Kayit Sildirme Formu


Bilimsel Hazırlık Programı Ders Kayıt Formu


Kontenjanlar, Kriterler, Açılacak Dersler


Tez Teslim Formu


Yeni Açılan Ders Değerlendirme Formu


Yeni DersTeklif Formu


Tez Biçimsel Değerlendirme Formu


Yuksek Lisans Tezi Kabul ve Onay Sayfası


Doktora Tezi Kabul ve Onay Sayfası


Tez Savunma İlani Bilgi Formu


Genel Dilekçe - Kalıp Form


Mezun Olan Öğrenci İlşik Kesme Belgesi.


Yüksek Lisans ve Doktora Tezi Uzatma Ek Talep Formu


Tez Başlığı Değistirme Formu


Kayıt Dondurma


Doktora Yeterlilik Sınav Jürisi Atama Teklifi


Ders Müfredat Çizelgesi


Yüksek Lisans / Doktora Eğitimi Giriş Sınavı Değerlendirme Formu ve Tutanağı.


Yatay Geçiş Başvuru Formu